פרשת אמור – יום העצמאות

פרשת אמור חלה פעמים רבות בסמיכות ליום העצמאות. האם יש קשר בין פרשה זו ובין יום העצמאות?


שאל את הרב