פרשת אחרי מות – קריאת פרשת עריות ביום הכיפורים

ביום הכיפורים במנחה נוהגים לקרוא את פרשת אחרי מות – פרשת עריות. השאלה מה מקום לקריאת פרשה זו דווקא ביום הכיפורים? מה הקשר בין הדברים?


שאל את הרב