ספירת יום השמונה עשר – הוד שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו עניין של עבודת המידות. אנחנו נבחן כל יום ויום את עניינו בענייני מידות. יום השמונה עשר – הוד שבתפארת. יש לעיין מה המשמעות של הוד שבתפארת? ומה עבודת ה' שלנו בעניין?


שאל את הרב