סיפור – הברכה לא תועיל

סיפור נפלא על הגרי"ז לעניין ברכה על הצלחה בלימוד תורה.


שאל את הרב