מסכת אבות – פרק ג – משנה יא-טז

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יא-טז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב