מסכת אבות – פרק ב – משנה ט-יג

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה ט-יג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב