מסכת אבות – פרק א – משנה טו-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה טו-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב