מדינת ההלכה – כבוד המסורת

מדינת הלכה – כבוד המסורת

בשנת תרצ"ו טען דוד בן-גוריון בפני ועדת פיל: "זכותנו ביחס לארץ-ישראל נובעת לא מהמנדט והצהרת-בלפור. היא קודמת לאלה… התנ"ך הוא המנדט שלנו". מעולם תמהתי איך דוד בן גוריון אמר דברים אלו? ואיך אומות העולם הקשיבו לו ולא זרקו אותו מכל המדרגות? הנה אדם קם ואומר שזכותנו לארץ ישראל מקורה מהכתוב בתנ"ך, ואותו אדם לא שומר את המצוות הכתובות בתנ"ך.

יסוד הקיום שלנו בארץ ישראל הוא התנ"ך, והרצון שבמרחב הציבורי נתנהג ברוח התנ"ך. הכוונה בביטוי "מדינת הלכה" אינה כפיה דתית. רבים חושבים שעל פי מדינת הלכה יכפו על אנשים לשמור את השבת. ומי שאינו שומר שבת יהרג. אנשים אלו אינם מבינים דבר בהלכה. כבר נאמר (מסכת מכות ז, ע"א) "סנהדרין המוציאה להורג אחת לשבע שנים נקראת חובלנית ורבי אליעזר בן עזריה אומר אחת לשבעים שנה…". ובזמן שהתרבו מקרי הרצח, הסנהדרין עזבה את לשכת הגזית כדי שלא יבואו לידי כך שידונו אנשים למיתה (מסכת עבודה זרה ח, ע"ב).

כתוב במגילת העצמאות: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". אם אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית, הרי המדינה צריכה לייצג את היהדות. היא חייבת לשמור את המסורת של דורות על גבי דורות.

כבר אמר נפוליאון: "עם שיודע כל כך טוב לזכור את העבר שלו הרי הוא חי את ההווה שלו ועתידו מובטח לו". דברים דומים, אבל בדרך הפוכה, אמר יגאל אלון, שר החוץ לשעבר של מדינת ישראל: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

הדבר הבסיסי ביותר בכל אומה ואומה הוא כיבוד המסורת שלה. לכל האומות יש כבוד גדול למסורת שלהן. ואנחנו היהודים שיש לנו את המסורת של מעל שלשת אלפים שנה, לא נכבד אותה?

ההגיון נותן שנכבד את המסורת שלנו שנהיה באמת מדינה יהודית. רצוי שבית המשפט במקום שיפסוק על פי חוקים של אומות אחרות, כגון חוק העות'מאני או בריטי, יפסוק ככל האפשר על פי חוקי התורה. מה כל כך מגונה בכך, שנדון על פי המסורת שלנו? מדוע חוק העות'מאני מקובל יותר מהחוק היהודי? ובעניינים חדשים שלא נדונו בתורה ובחז"ל, נדון על פי רוח התורה וחז"ל. אפשר להתאים את משפט התורה למציאות ימינו.

כדאי להסתכל במספר ציווי התורה וחז"ל, כדי לראות כמה נפלאה מדינת הלכה: א. איסור הלנת שכר שכיר. ב. איסור אמירת לשון הרע. ג. איסור שנאת אחד מישראל. ד. חיוב אהבת כל אחד מישראל. ה. איסור קנאה.    ו. חיוב השבת אבידה. ז. איסור ניאוף – בגידה באשתך. ח. חיוב כבוד אשתו. ט. חיוב כבוד המבוגרים. י. חיוב כיבוד אביו ואמו. יא. דאגה לעני ליתום ולאלמנה. יב. דאגה לגר תושב.

אז אולי כדאי שתהיה לנו מדינת הלכה.


שאל את הרב