יהודי לא טועה בדרך

לא משנה היכן היהודי הוא לא טועה בדרך.


שאל את הרב