חיקוי

אין לחקות אחרים, להיות מי שאנחנו.


שאל את הרב