המסר מהמאורעות שעוברים עלינו

אירועים קשים עוברים על עם ישראל, ננסה לקחת כמה מסרים מתוך המאורעות האלו.


שאל את הרב