המחאה נגד הרב אליעזר מלמד

ניסיון הסבר מה גרם לרבנים למחות נגד הרב אליעזר מלמד.


שאל את הרב