גר צדק – גר תושב

ננסה ללמוד מהלכות גר תושב להלכות גרות. מתוך הלכות גר תושב אולי אפשר להבין קצת במשמעות הגיור.


שאל את הרב