גדולתו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל – הכל לשם שמים

 

הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל פעל רבות למען עם ישראל ועשה דברים גדולים. לא כל מעשיו היו מוסכמים, ויש פעולות שגדולי ישראל אחרים חלקו עליו. אולם, על אף המחלוקות, מוצאים שכמעט כולם כיבדו אותו והעריכו אותו. גם אלו שחלקו עליו, כיבדו אותו והעריכו אותו.

מדוע זכה הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל לכבוד והערכה זו? נוסיף ונשאל מה היתה המיוחדות של הרב חיים מאיר דרוקמן? רבים דיברו על יסוד השליחות של הרב. שתמיד נענה לכל קריאה ושליחות. ובוודאי יש בכך יסוד גדול למיוחדותו של הרב. אבל, נראה לי, שיש להוסיף לכך שכל מעשיו היו לשם שמים. כל דבר שעשה, הוא עשה רק מתוך כוונה לשם שמים. לא היתה לו כוונות אישיות של תועלת כל שהיא. הוא היה רחוק ביותר מכל ענייני כבוד וכיוצ"ב. כשאדם פועל לשם שמים, אז על אף המחלוקות מכבדים אותו. כבר נאמר לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שכל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים (מסכת אבות, פרק ד, משנה יז). כשיש מחלוקת שהיא לשם שמים, מכבדים את הצד שכנגד. כשמבינים שפועלים רק לשם שמים, אז גם כשלא מסכימים, אפשר לכבד ויותר מכך להעריך את הצד שכנגד.

לא זכיתי ללמוד כל כך הרבה מהרב. אבל, בכל זאת, זכיתי להכיר אותו במקצת. פגישתי הראשונה איתו היתה מעל 20 שנה, כשבאתי לישיבתו בעודי בישיבה תיכונית בכיתה י"א. מספר פעמים ביקרתי בישיבה ולמדתי שם. הדבר המפליא ביותר היה שיעוריו הרבים בשבת. נראה לי, שלפחות שישה שיעורים העביר באותה שבת. הדבר המיוחד בשיעורי הרב היה בכך שהוא חי את הדברים. היתה אפשרות להרגיש שהוא באמת מאמין וחי את דבריו. הוא לא רק אמר את הדברים, אלא הוא גם היה דמות מופת לדברים שאמר. כשדיבר על שליחות ופעילות למען עם ישראל, הוא גם עשה זאת. והיתה אפשרות לראות את הדברים במו עינינו.

פגישתי השניה היתה לאחר שנים רבות כשניגשתי להתמנות להיות דיין גיור. ביקשתי את עזרתו של הרב, והוא נענה ופעל רבות למינויי. על אף שלא הייתי תלמיד של הרב ולא למדתי בישיבתו, בכל זאת, הוא ראה שאני ראוי ופעל למען מינויי. לאחר מכן הוא גם נענה לבקשתי ובא להכתרה שלי ולדיין נוסף ואמר דברי ברכה.

פגישתי הנוספת היתה לאחר שהתמניתי להיות דיין. בשתי הזדמנויות באתי לביתו לדון עימו. פעם אחת הייתי צריך את עזרתו במספר עניינים בענייני גיור, וכמובן נענה להיפגש איתי ולעזור לי. לאחר מכן באתי לדון עמו לגבי חוק הגיור שעלה באותם ימים. ושוב הוא נענה להקדיש לי זמן לדון עימי בעניין.

כאן התגלתה גדולתו של הרב. על אף שהרב היה מגדולי מנהיגי הציבור הדתי לאומי, היה מוכן להיפגש עם דיין חדש ולדבר איתו. אבל, יותר מכך, הרב עם כל גדולתו ועם כל עיסוקיו הרבים היתה אפשרות לצלצל אליו אישית והיה נענה לטלפון. ויותר מכך כשצלצלתי אליו מספר פעמים ולא השגתי אותו, הוא חזר אליי וצלצל אליי. לא מכיר אנשים רבים שמחזירים טלפון למישהו שצלצל אליהם. ובוודאי לא אנשים שיש להם עיסוקים רבים כמו הרב דרוקמן.

שנזכה ללמוד מדרכיו של הרב וללכת בדרכיו.


שאל את הרב